ME-2 Architecten BNA

Disclaimer

De informatie, verzonden met dit e-mail bericht, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is onrechtmatig. Openbaarmaking,
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan,
behoudens derden die gecontracteerd zijn door de hoofdaannemer.

ME-2 architecten bna is niet aansprakelijk voor wijzigingen en/of verminking en/of bewerking en/of
terbeschikkingstelling aan derden van de hierbij elektronische toegezonden data. Indien u dit e-mail bericht
ontvangt, terwijl deze niet voor bedoeld is, verzoeken wij u ons hierover per omgaande te berichten.

ME-2 architecten bna is tevens niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van uw verzonden berichten.
E-mail berichten dienen nimmer ter vervanging van originele bescheiden.