ME-2 Architecten BNA

Iedere opdracht
een uniek uitgangspunt

Wat wij doen

De werkzaamheden van ME-2 architecten variëren van het vormgeven en uittekenen van particuliere bouwinitiatieven en interieurs tot het ontwerpen en uitwerken, van bedrijfspanden, utiliteitsgebouwen, publieke objecten en woningbouwprojecten. Daarnaast wordt het bureau regelmatig ingeschakeld voor directievoering, bouwbegeleiding, het opstellen van bestekken en het vervaardigen van bouwkostencalculaties. Ook monumentale bouwwerken met de daarbij benodigde restauratiewerkzaamheden worden regelmatig onderhanden genomen. ME-2 architecten maakt waar mogelijk gebruik van vernieuwingen op het gebied van producten en materialen met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, alternatieve energie, flexibiliteit en installaties. Het resultaat dient een passende, innovatieve architectuur te zijn.

Onze aanpak

ME-2 architecten gelooft in een brede aanpak en heeft de bekwaamheid en de capaciteit om projecten vanaf de initiatieffase tot na de oplevering te begeleiden. Om de kwaliteit van het eindproduct te waarborgen werkt het bureau met een  team van ontwerpers, bouwtechnici, projectleiders, tekenaars, grafische medewerkers en stagiaires. De organisatie is laagdrempelig en transparant. Een heldere werkwijze en open communicatie zijn belangrijke kernwaarden van het bureau. Met deze veelzijdige groep van enthousiaste medewerkers en een optimale open werkomgeving is er alle ruimte voor het maken van verrassende en hoogwaardige architectuur.

Initiatieffase

Naar onze mening moet de initiatieffase vooral een leuke en inspirerende periode zijn in het ontstaan van een bouwplan. Het is een dynamische samenwerking tussen opdrachtgever en architect om aan de hand van een op te stellen programma van eisen (PvE) tot een goed passend ontwerpuitgangspunt te komen. De inbreng van de opdrachtgever is in deze fase voor ons van groot belang.

 

Ontwerpfase

In de ontwerpfase wordt het initiatief omgevormd tot een schetsontwerp passend binnen de geldende regelgeving en de bestemmingsbepalingen. Er zijn verschillende wijzen van presenteren van dit schetsontwerp en elke opdracht vraagt daarin een eigen aanpak. Maar of het nu een massastudie, schets, maquette of fotovisualisatie wordt, het uiteindelijke doel is het eindproduct. Het plan moet het PvE volledig in zich hebben en de opdrachtgever overtuigen dat dit de beste oplossing is.

Vergunningsfase

Om particulieren en ondernemers te helpen bij het aanvragen van de benodigde vergunning maken wij gebruik van de Quickscan Omgevingsvergunning. Met deze Quickscan kunnen wij inventariseren of uw bouwwerk vergunningsplichtig is binnen de omgevingsvergunning en welke documenten er, in het geval van een vergunningsaanvraag, ingediend moeten worden. Neem voor het aanvragen van een Quickscan Omgevingsvergunning contact met ons op.

De aanvraag omgevingsvergunning behelst niet alleen de bouwvergunning. Andere vergunningen hierin opgenomen zijn oa.:

 • Sloopvergunning
 • Reclamevergunning
 • Inritvergunning
 • Kapvergunning
 • milieuvergunning

Naast het verzorgen van de omgevingsvergunning kunnen wij u ook helpen bij andere voor de vergunning noodzakelijke rapportages:

 • asbest inventarisatie rapport
 • rapportage bodemonderzoek
 • bouwbesluit berekeningen
 • daglicht toetreding berekening
 • energie prestatie berekening
 • ventilatie berekening
 • brand overslag berekening

 

Uitvoeringsfase

De uitvoeringsfase is de fase waarin het werk door de bouwende partij wordt uitgevoerd. In samenspraak met de architect kan de opdrachtgever afspreken van welke gebouwonderdelen de aannemer aanvullende informatie nodig heeft in de vorm van werktekeningen en op wel tijdstip deze noodzakelijk zijn om de geplande bouwtijd te behalen. De architect levert na opdracht, de gemaatvoerde werktekeningen en aanvullende details aan de aannemer.

In deze fase is het belangrijk er voor te zorgen dat de directievoering en het toezicht op de bouw goed geregeld zijn. Vaak wordt de architect hiervoor ingeschakeld. De architect zal regelmatig samen met de aannemer bouwvergaderingen houden om de voortgang van het project te monitoren, de planning in de gaten te houden en het budget te bewaken. Als de realisatie voorspoedig verloopt zal de aannemer het gebouw aan het einde van deze fase opleveren. Onder oplevering van een gebouw verstaat men de aanvaarding door de opdrachtgever dat de werken door de aannemer zijn uitgevoerd conform tekeningen en bestek. Bij de oplevering worden de zichtbare gebreken genoteerd met de verplichting tot herstel ervan binnen de gestelde termijn door de aannemer.

Werkzaamheden van de architect tijdens de uitvoeringsfase kunnen oa. zijn:

 • Bouwbegeleiding
 • Bewaken esthetische kwaliteit
 • Toezien naleven van de planning
 • Bijwonen bouwvergaderingen
 • Verzorgen en verspreiden van de notulen
 • De oplevering

 

Iedere opdracht begint met een uniek uitgangspunt en ieder ontwerp vraagt om een persoonlijke aanpak. Alles begint met een vrijblijvend gesprek waaruit blijkt of architect en opdrachtgever een goede match zijn. Lijkt het u leuk om eens van gedachte te wisselen. Laat het ons weten!